Video giới thiệu về bếp từ Panasonic nội địa Nhật năm 2017